Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Δημοτικές επιχειρήσεις

ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, 73100 Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 73337 | 28210 99010

Γενικές Πληροφορίες

Η σύσταση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης "ΚΥΔΩΝ" κρίθηκε αναγκαία για να αποκτήσει ο Δήμος Χανίων μια επιχείρηση με ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, όπου μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης του αναπτυξιακού νόμου μπορεί να πετύχει την υλοποίηση των στόχων του. Συστήθηκε από το Δήμο Χανίων με την 133/85 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 205 έως 225 του Ν. 1065 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28, 35 έως 39, 42 και 46 του Ν. 1416/84. Το 2009 μετατράπηκε σε Ανώνυμος Εταιρεία, καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών (ΦΕΚ 14625/2009) με επωνυμία «ΚΥΔΩΝ Δημοτική Ανώνυμο Εταιρεία Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων» και με διακριτικό τίτλο «ΚΥΔΩΝ Δημοτική Α.Ε».

Δραστηριότητες

- Η Λειτουργία και εκμετάλλευση του Δημοτικού Σταθμού Στάθμευσης Αυτοκινήτων επί της οδού Περίδου.
- Η ενοικίαση των καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς Πελεκαπίνας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 6.263.400€ διαιρούμενο σε 125.268 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ έκαστη. Οι πόροι της Επιχείρησης είναι τα έσοδα από την ενοικίαση των καταστημάτων της δημοτικής λαχαναγοράς, τα έσοδα από το σταθμό αυτοκινήτων και γενικά από τη άσκηση της δραστηριότητας της, οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, κληρονομιές, εισφορές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

Με εργαλείο τον αναπτυξιακό νόμο 1262/83 και με ίδια συμμετοχή κατασκευάστηκε στην περιοχή της Πελεκαπίνας η νέα δημοτική λαχαναγορά (χονδρεμπόριο), με άμεση αποσυμφόρηση της κεντρικής αγοράς από την δραστηριότητα αυτή. Κατασκευάστηκαν 21 καταστήματα 60 τετραγωνικών μέτρων περίπου το κάθε ένα με πατάρι, μέσω των οποίων γίνεται η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων προς την αγορά των Χανίων και τα περίχωρα και ένα κατάστημα που λειτουργεί ως αναψυκτήριο.

Δημοτική Λαχαναγορά

Στο ίδιο χώρο με ίδια χρηματοδότηση κατασκευάστηκε μια αυτόματη ηλεκτρονική ζυγαριά (γεφυροπλάστιγγα), μεγίστης ακριβείας για την ζύγιση οχημάτων-προϊόντων, διαστάσεων 18 μέτρων μήκους και ζύγιση μέχρι 70 τόνων. Κατάλληλη, με μόνο μια ζύγιση των μεγαλύτερων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, με λειτουργία όλο το εικοσιτετράωρο, αποτελεί το μοναδικό στο είδος του δημόσιο έργο στη αγορά των Χανίων. Την διαχείριση της γεφυροπλάστιγγας έχει παραχωρήσει η επιχείρηση στο Σύλλογο Ενοικιαστών των καταστημάτων.

Στο οικόπεδο της οδού Περίδου -Υψηλαντών -Καραϊσκάκη έχουν αποπερατωθεί οι δύο υπόγειοι όροφοι και έχουν εξασφαλιστεί συνολικά 134 θέσεις στάθμευσης εκ των οποίων οι τρεις θέσεις είναι για ΑμΕΑ. Ο τρόπος λειτουργίας του σταθμού είναι με ""Αυτοεξυπηρέτηση"", δηλαδή ο κάθε οδηγός σταθμεύει ο ίδιος το όχημά του σε θέσεις που έχουν οριστεί και απεικονίζονται στο δάπεδο με διαγράμμιση και αρίθμηση. Το ωράριο λειτουργίας του σταθμού είναι από το πρωί 08.00 έως το βράδυ 23.00 από την Δευτέρα έως την Παρασκευή και το Σάββατο από το πρωί 08.00 έως 17.00. Κατά την διάρκεια των εορτών το ωράριο λειτουργίας διαφοροποιείται σύμφωνα με το ωράριο των καταστημάτων. Το κόστος στάθμευσης των οχημάτων υπολογίζεται με χρονοχρέωση.

Ο συνδυασμός της εύκολης πρόσβασης από την οδό Περίδου, της αναχώρησης - διοχέτευσης των αυτοκινήτων προς κάθε κατεύθυνση, ο απλός τρόπος κυκλοφορίας εσωτερικά του χώρου στάθμευσης, η μείωση του τέλους στάθμευσης κατά περίπου 50%, αποτελεί σημείο εξυπηρέτησης - αναφοράς για κάθε οδηγό που επιθυμεί να επισκεφθεί το κέντρο των Χανίων.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η επέκταση του Δημόσιου Σταθμού Αυτοκινήτων της οδού Περίδου - Υψηλαντών - Καραϊσκάκη με την προσθήκη των πέντε (5) ορόφων και την εξασφάλιση 314 θέσεων στάθμευσης. Το έργο δημοπρατήθηκε μετά την ένταξη του στο πρόγραμμα JESSICA.

Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Δ.Σ. λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΔΩΝ Α.Ε., όπως ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. απόφαση 594/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, είναι τα ακόλουθα.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΔΩΝ Α.Ε.
Θέση Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
Ιδιότητα
Πρόεδρος Καλογριδάκης Μιχαήλ Τσουπάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Αλόγλου Αναστάσιος Γιαννακάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Σπυριδάκης Ιωάννης Λιβάνιος Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Κουράκης Γεώργιος Ζαχαριάς Ανδρέας Ιδιώτης
Μέλος Φατσέας Αλέξανδρος Μαυριδάκης Ζαχάρης Ιδιώτης
Μέλος Γιανναράκη Δέσποινα Τσίκα Βασιλική Ιδιώτης
Μέλος Καλογρίδη Αριστέα Καντανολέων Σοφία Ιδιώτης
Μέλος Γλεντουσάκης Εμμανουήλ Λεβεντάκης Δημήτριος Ιδιώτης
Μέλος Αγγελάκη Μάρω Βάμβουκα Μαρία Ιδιώτης