Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Μητρώα Αρρένων | Κωδικός υπηρεσίας: 173

Εγγραφή ανηλίκου στα μητρώα αρρένων


Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

 1. Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.

 2. Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (N. 2119/93).

 3. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου

 

 Τι χρειάζομαι ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο - αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Χανίων, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου Χανίων ή η μητέρα του αν έγινε προσδιορισμός δημοτικότητας.

 1. Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών).
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (σε περίπτωση τέλεσης του γάμου στο εξωτερικό , χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών).
 5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα.
 6. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας.
 7. Δύο φωτογραφίες του παιδιού.
 8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
 9. Διαβατήρια γονέων.
 10. Δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας γονέα.

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

 1. Πράξη καθορισμού ηλικίας απο τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει

 2. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.

 3. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξαναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει, από ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

 εναλλακτικά

- Αίτηση σε ΚΕΠ 

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

1-2 μήνες .

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2ΟΟ4 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης" εφ’  όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).