Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας | Κωδικός υπηρεσίας: 138

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας οικοδομικής άδειας (με έκδοση κατά την περίοδο 1955 έως 8-9-1983)


Περιγραφή

Υπηρεσία για την ηλεκτροδοτηση/υδροδότηση ακινήτου ή κατασκευής.

Η Υπηρεσία Δόμησης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θεωρεί το έντυπο της Οικοδομικής Αδεια και το αποστέλλει υπηρεσιακά στην ΔΕΗ. Ένα αντίγραφο χορηγειται στον ιδιοκτήτη προκειμένου να το προσκομίσει στην ΔΕΥΑΧ.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται αυτοψία από την Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που το ακίνητο έχει υπαχθεί σε νόμο τακτοποίησης απαιτείται η προσκόμιση της υπαγωγής.

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μέσω e-mail στο d-poleodomia@chania.gr

  2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δύο (2) μήνες

 

Αρχεία

  1. Γενική Αίτηση