Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χωρικές Μεταβολές | Κωδικός υπηρεσίας: 78

Εθνικό κτηματολόγιο: χωρικές μεταβολές/διορθώσεις


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών εξαρτημένο στο προβολικό συστήματα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87

  2. Τίτλους κτήσης και μεταγραφή αυτών

  3. Κτηματολογίκα φύλλα

  4. Τεχνικη έκθεση με την ακριβή περιγραφή των αιτούμενων μεταβολών

  5. Πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση για ορισμό εκπροσώπου ή αντικλητού

  6. Φωτογραφίες των μεταβαλλόμενων ακινήτων

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Το χρονικό διάστημα ποικίλει ανά περίπτωση.

Αρχεία

  1. Αίτηση