Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 79

Εκπτώσεις δημοτικών τελών λόγω ευπάθειας, τριτεκνίας, πολυτεκνίας


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

ΑΔικαιολογητικά για έκπτωση δημοτικών τελών λόγω αναπηρίας:

 1. Αίτηση - Υπογεγραμμένη
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Ε1 τελευταίου έτους.

 3. Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους με εισόδημα κάτω των 25.000,00 € .

 4. Ε9 (σε περίπτωση ιδιόκτητης οικίας ή μισθωτήριο από Taxisnet (σε περίπτωση μισθωμένης)

 5. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω .

 6. Ταυτότητα

 7. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος


ΒΔικαιολογητικά για έκπτωση δημοτικών τελών λόγω τριτεκνίας:

 1. Αίτηση - Υπογεγραμμένη
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Ε1 τελευταίου έτους.

 3. Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους με εισόδημα κάτω των 25.000,00 € .

 4. Ε9 (σε περίπτωση ιδιόκτητης οικίας ή μισθωτήριο από Taxisnet (σε περίπτωση μισθωμένης)

 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και κάρτα τριτεκνίας .

 6. Ταυτότητα

 7. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος


ΓΔικαιολογητικά για έκπτωση δημοτικών τελών λόγω πολυτεκνίας:

 1. Αίτηση - Υπογεγραμμένη
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Ε1 τελευταίου έτους.

 3. Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους με εισόδημα κάτω των 30.000,00 € (για 4 τέκνα) προσαυξημένο κατά 5.000,00 € για κάθε επιπλέον τέκνο

 4. Ε9 (σε περίπτωση ιδιόκτητης οικίας ή μισθωτήριο από Taxisnet (σε περίπτωση μισθωμένης)

 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και κάρτα πολυτεκνίας

 6. Ταυτότητα

 7. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

 


 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο infoesoda@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

Αρχεία

 1. Αίτηση