Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Εκλογικοί κατάλογοι | Κωδικός υπηρεσίας: 74

Mεταδημότευση


 

 Τι χρειάζομαι ;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα κατωτέρω:

ΑΜεταδημότευση λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας

 1. Αίτηση με την οποία αιτείται τη μεταδημοτευση του στο Δήμο μας.
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, η οποία εκδίδεται από το Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στα όρια του Δήμου Χανίων.

 3. Αστυνομική ταυτότητα


ΒΜεταδημότευση λόγω γάμου

 1. Αίτηση με την οποία αιτείται τη μεταδημοτευση του στο Δήμο μας.
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Αστυνομική ταυτότητα

 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου.


ΓΜεταδημότευση λόγω  ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας του ιδίου ή των γονέων του.

 1. Αίτηση με την οποία αιτείται τη μεταδημοτευση του στο Δήμο μας.
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Αστυνομική ταυτότητα

 3. Υπεύθυνη δήλωση  εφάξαν χρήσης της δυνατότητας  απόκτής της αρχικής δημοτικότητα
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

εναλλακτικά

- Αίτηση σε ΚΕΠ

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2ΟΟ4 και N. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ' όσον τα γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Αρχεία

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση