Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Γάμος - Σύμφωνο Συμβίωσης - Διαζύγιο | Κωδικός υπηρεσίας: 55

Δήλωση διαζυγίου


Τι χρειάζομαι για την δήλωση

ΑΣυμβολαιογραφικό Διαζύγιο

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

 3. Διαζευκτήριο της Ιερας Μητροπόλεως (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου)


BΔικαστικό Διαζύγιο

Συνεναιτικό

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Δικαστική Απόφαση

 3. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας του πρωτοδικείου 

 4. Έκθεση παραίτησης απο τα ένδικα μεσα

 5. Διαζευκτήριο της Ιερας Μητροπόλεως (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου)

Στο συνεναιτικό διαζύγιο υπάρχουν πρόστιμα 30€ ή 60€ κωδ. παραβόλου 3828 και 3829 αντίστοιχα τα αποία προκύπτου αναλογα την ημερομηνία καταθεσης (πληροφοριες απο την υπηρεσία).
Τα παράβολα αυτα όσο και το αποδεικτικό πληρωμής θα πρεπει να προσκομίζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατα τη δήλωση του διαζυγίου.


Κατ' Αντιδικία

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Δικαστική Απόφαση

 3. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας του πρωτοδικείου

 4. Έκθεση επίδοσης

 5. Διαζευκτήριο της Ιερας Μητροπόλεως (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου)

Στο κατ' αντιδικία διαζύγιο υπάρχουν πρόστιμα 30€ ή 60€ κωδ. παραβόλου 3828 και 3829 αντίστοιχα τα αποία προκύπτου αναλογα την ημερομηνία καταθεσης (πληροφοριες απο την υπηρεσία).
Τα παράβολα αυτα όσο και το αποδεικτικό πληρωμής θα πρεπει να προσκομίζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατα τη δήλωση του διαζυγίου.

 

Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

Ληξιαρχείο Δήμου Χανίων

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Αυθημερόν

 

info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς

Αρχεία

 1. Αίτηση