Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Μητρώα Αρρένων | Κωδικός υπηρεσίας: 185

Εγγραφή στα μητρώα αρρένων αλλοδαπού άρρενος υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς


Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΈΝΩΝ

 1.  Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.

 2. Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (N. 2119/93).

 3.  Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.

   

 

 Τι χρειάζομαι ;

 1. Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) 
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η Θετή μητέρα. 
 3. Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του)
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ.610/70.
 5. Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.
 6. Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
 7. Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
 8. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα
 9. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας
 10. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων. 

 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.

 12. Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως σε:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

 εναλλακτικά

- Αίτηση σε ΚΕΠ 

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

1-2 μήνες

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2ΟΟ4 και Ν. 3448/2006 "περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης" εφ’  όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.