Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 166

Αίτηση ρύθμισης οφειλών, Ν.4152-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για Φυσικά πρόσωπα


Περιγραφή

Η αίτηση αυτή αφορά τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών Φυσικών Προσώπων προς τον Δήμο Χανίων. Στην ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν και οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής καθώς και οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή πληρωμής

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

1 - 2 εργάσιμες

Αρχεία

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση