Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 152

Καταφύγιο αστέγων


Περιγραφή

Για τη Φιλοξενία Αστέγων το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων υποστηρίζει περιπτώσεις αστέγων συμπολιτών που χρίζουν προσωρινής φιλοξενίας.

Η λειτουργία του Καταφυγίου Αστέγων ξεκίνησε το Νοέμβριο 2017 και εδράζεται στην περιοχή της Ρεγγίνας. Σκοπός της λειτουργίας του Υπνωτηρίου είναι η προσωρινή νυχτερινή φιλοξενία αστέγων καθώς και η κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Προβλέπεται η φιλοξενία 17 ανδρών και 2 γυναικών και λειτουργεί καθημερινά με σταθερό ωράριο. Η φύλαξη γίνεται με καθημερινή παρουσία ενός (1) ατόμου ως εξής:
-Για τη θερινή περιόδο (μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο):
από 21:00 έως 08:00 της επομένης
-Για τη χειμερινή περιόδο (μήνες Νοέμβριο,Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο):
από 19:00 έως 09:00 της επομένης

Η Δομή υλοποιεί ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των αστέγων.

Επιπλέον, για την αποτροπή έκθεσης των αστέγων σε κίνδυνο, κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών φαινομένων, ο Δήμος μεριμνά για την φιλοξενία τους σε ειδικά διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους. οι οποίοι λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Οι άστεγοι χρήζουν άμεσης προστασίας, αλλά και δυνατότητας για την αξιολόγηση της κατάστασής τους και τη διαμόρφωση εξατομικευμένου σχεδίου διαχείρισης και αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης και διαμονής, ώστε τα προβλήματά τους να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό και εξατομικευμένο τρόπο.

Γενικότερα, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και προγραμματισμό παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων, για

την αποτελεσματική επανένταξη των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο με σκοπό να καταστούν ικανά να αντιμετωπίσουν αυτοδύναμα τις ανάγκες τους.

Επιπλέον, περιλαμβάνει διασύνδεση με υπηρεσίες κατάρτισης – εκπαίδευσης, με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και τη διασύνδεση με όποιες άλλες υπηρεσίες κρίνεται αναγκαίο. Το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων στηρίζεται απο το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας Δήμου Χανίων.

“Tο δικαίωμα στη στέγη είναι θεμελιώδες αλλά, όχι πάντα αυτονόητο... Η διασφάλισή του μας αφορά όλους!”

 

Επικοινωνία

Προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Κτενιαδάκη Ελένη, τηλ.: 2821341691

Καντεράκη Ειρήνη, τηλ. 2821341695

Νυχτερινό Καταφύγιο αστέγων: Κύπρου και Θεσσαλονίκης 1