Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Πιστοποιητικά | Κωδικός υπηρεσίας: 170

Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή


 Τι χρειάζομαι ;

Αίτηση με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή γονέα

 

 Τρόπος έκδοσης

Αυτοπροσώπως:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

 εναλλακτικά

- Αίτηση σε ΚΕΠ 

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ /Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Χανίων.