Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Καθαριότητα

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες σχετικές με την Καθαριότητα. Οι υπηρεσίες καθαριότητας υπάγονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας.

Αιτήματα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων
Κωδικός υπηρεσίας:38 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Τοποθέτηση κάδου
Κωδικός υπηρεσίας:142 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Μετακίνηση κάδου
Κωδικός υπηρεσίας:112 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντικατάσταση / επισκευή κάδου
Κωδικός υπηρεσίας:169 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση αποκομιδής εγκαταλελειμμένου οχήματος
Κωδικός υπηρεσίας:39 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων
Κωδικός υπηρεσίας:38 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Τοποθέτηση κάδου
Κωδικός υπηρεσίας:142 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Μετακίνηση κάδου
Κωδικός υπηρεσίας:112 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αντικατάσταση / επισκευή κάδου
Κωδικός υπηρεσίας:169 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Βεβαίωση αποκομιδής εγκαταλελειμμένου οχήματος
Κωδικός υπηρεσίας:39 Δείτε την υπηρεσία →