Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Διαδημοτικές επιχειρήσεις

Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ)- Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε. 50, 73135, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 91888

Γενικές Πληροφορίες

H ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) αποτελεί ένα πρότυπο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), με δραστηριότητες – πλήρως καθετοποιημένες – με τη διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Δραστηριότητες

Διοίκηση

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση
1 Τσουπάκης Μιχαήλ Πρόεδρος
2 Ηλιάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος
3 Αλόγλου Αναστάσιος Μέλος
4 Δερελής Γεώργιος Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
5 Λαδάκης Εμμανουήλ Μέλος
6
Μακράκη Χαριτάκη Χρυσάνθη Μέλος
7
Μαλακωνάκης Ιωάννης Μέλος
8
Μαρμαριτσάκης Νικήτας Μέλος
9
Μπουρμπάκης Νικόλαος Μέλος
10
Ξανθουδάκης Γεώργιος Μέλος
11
Τσαπάκος Γεώργιος Μέλος