Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 169

Αντικατάσταση / επισκευή κάδου


Περιγραφή

Η αίτηση αυτή γίνεται σε περιπτώσεις που ο δημότης ή κάποια επιχείρηση επιθυμεί την αντικατάσταση ή επισκευή κάδου αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων από την δημοτική υπηρεσία καθαριότητας.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →


 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς  TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Μέσω email στο d-perivallon@chania.gr

  3. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης;

Αφού εξετασθεί το αίτημα από την Επιτροπή Καθαριότητας  και γίνει αποδεκτό, η αντικατάσταση/επισκευή κάδου προγραμματίζεται σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες και τη διαθεσιμότητα κάδων απορριμμάτων.


info euroΚόστος εκτέλεσης;

Ατελώς

Αρχεία

  1. Αίτηση