Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Τέκνο | Κωδικός υπηρεσίας: 59

Δήλωση πράξης ονοματοδοσίας


Περιγραφή

Η ονοματοδοσία δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιον δηλώνεται η ονοματοδοσία;
Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

 

Τι χρειάζομαι για την δήλωση

 1. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων

 2. Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση έκδοσης μέσω του gov.gr δεν χρειάζονται θεώρηση, σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

 1. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων

 2. Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση έκδοσης μέσω του gov.gr δεν χρειάζονται θεώρηση, σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.
 3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο

 4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.)

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 1. Διαβατήρια και των δύο γονέων

 2. Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα  περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

 Τρόπος Δήλωσης

Η δήλωση μπορεί να γίνει με έναν από τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά μέσω του Gov.gr
  Είσοδος →

 2. Αυτοπροσώπως:

Ληξιαρχείο Δ.E Χανίων

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Ατελώς

info euroΚόστος εκτέλεσης

Αυθημερόν

 

Αρχεία

 1. Αίτηση