Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 194

Αίτηση για δωρεάν στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς 2024


 

Ο Δήμος Χανίων ενεργοποιεί για το έτος 2024 πρόγραμμα δωρεάν στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών, οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων και  ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

 1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 2. ΑΝΕΡΓΟΙ
 3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
 4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
 6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (έως και 10.000 ευρώ )
 7. ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 8. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ

 

 Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του Δήμου θα αφορά αποκλειστικά σε ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και ΣΤΕΙΡΩΣΗ, (η οποία συμπεριλαμβάνει ηρέμηση-νάρκωση).

 Το έγγραφο με το οποίο ο πολίτης θα αποδεικνύει ότι ανήκει σε κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω αναφερόμενες ομάδες, είναι ανά σχετική κατηγορία:

 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 • Φωτοαντίγραφο απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης     Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

 ΑΝΕΡΓΟΙ

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α ( Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), από όπου θα προκύπτει ο χρόνος ανεργίας.

 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 •   Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 •  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 •  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως και 10.000 ευρώ)

 •  Αντίγραφο πρόφατου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας.

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 •  Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας από την εκάστοτε Σχολή Φοίτησης ή ακαδημαϊκή ταυτότητα.

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ

 •    Αντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων.

   Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Δ/νση: Κυδωνίας 29, 731 35, e-mail:  dimos@chania.gr) ή στο Γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Δ/νση : Κριάρη 40 , Μέγαρο Πάνθεον, 731 35, e-mail:t-agro@chania.gr) από τις από την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

 Η προτεραιοποίηση των δικαιούχων θα γίνει με μοριοδότηση [λεπτομέρειες της μοριοδότησης αναφέρονται στην με αριθμό 152/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων(επισυνάπτεται παρακάτω)].

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α    Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

   Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα στειρώσεων ζώων συντροφιάς, η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει την κατηγορία της ευπαθούς/ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ο/η δικαιούχος
 2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας (ρεύματος, τηλεφώνου ή ύδρευσης) ή  πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση υγείας του ζώου (επισυνάπτεται παρακάτω)
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώου
 6. Αίτηση δωρεάν στείρωσης (επισυνάπτεται παρακάτω)

 

 • Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα υποβολής ένταξης στο ως άνω πρόγραμμα για ένα και μόνο ζώο
 • Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα κατάθεσης περισσότερα του ενός εγγράφου που θα αποδεικνύουν τις  κατηγορίες των  ευπαθών/ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στις οποίες ανήκει.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση:

Επικοινωνία

Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

 Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον (1ος όροφος)

 Email: t-agro@chania.gr 

  Τηλ. Επικοινωνίας:  2821 3 41645

Αρχεία

 1. Αίτηση για δωρεάν στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κατάστασης υγείας του ζώου
 3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 152/2023