Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 194

Αίτηση για δωρεάν στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς


 

Ο Δήμος Χανίων ενεργοποιεί πρόγραμμα δωρεάν στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών, οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων και  ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

 1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 2. ΑΝΕΡΓΟΙ
 3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
 4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
 6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (έως και 10.000 ευρώ )
 7. ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 8. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ

 

 Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του Δήμου θα αφορά αποκλειστικά σε ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και ΣΤΕΙΡΩΣΗ, (η οποία συμπεριλαμβάνει ηρέμηση-νάρκωση).

 Το έγγραφο με το οποίο ο πολίτης θα αποδεικνύει ότι ανήκει σε κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω αναφερόμενες ομάδες, είναι ανά σχετική κατηγορία:

 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 • Φωτοαντίγραφο απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης     Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

 ΑΝΕΡΓΟΙ

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α ( Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), από όπου θα προκύπτει ο χρόνος ανεργίας.

 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 •   Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 •  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 •  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (έως και 10.000 ευρώ)

 •  Αντίγραφο πρόφατου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας.

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 •  Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας από την εκάστοτε Σχολή Φοίτησης ή ακαδημαϊκή ταυτότητα.

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ

 •    Αντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων.

   Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Δ/νση: Κυδωνίας 29, 731 35, e-mail:  dimos@chania.gr) ή στο Γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Δ/νση : Κριάρη 40 , Μέγαρο Πάνθεον, 731 35, e-mail:t-agro@chania.gr) από τις 19/7/2023 έως τις 4/8/2023.

 Η προτεραιοποίηση των δικαιούχων θα γίνει με μοριοδότηση [λεπτομέρειες της μοριοδότησης αναφέρονται στην με αριθμό 152/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων(επισυνάπτεται παρακάτω)].

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α    Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

   Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα στειρώσεων ζώων συντροφιάς, η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει την κατηγορία της ευπαθούς/ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ο/η δικαιούχος
 2. Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας (ρεύματος, τηλεφώνου ή ύδρευσης) ή  πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση υγείας του ζώου (επισυνάπτεται παρακάτω)
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώου
 6. Αίτηση δωρεάν στείρωσης (επισυνάπτεται παρακάτω)

 

 • Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα υποβολής ένταξης στο ως άνω πρόγραμμα για ένα και μόνο ζώο
 • Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα κατάθεσης περισσότερα του ενός εγγράφου που θα αποδεικνύουν τις  κατηγορίες των  ευπαθών/ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στις οποίες ανήκει.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση:

Επικοινωνία

Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

 Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον (1ος όροφος)

 Email: t-agro@chania.gr 

  Τηλ. Επικοινωνίας:  2821 3 41645

Αρχεία

 1. Αίτηση για δωρεάν στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κατάστασης υγείας του ζώου
 3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 152/2023