Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Δημοτολόγιο

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες σχετικές με το Δημοτολόγιο. Οι υπηρεσίες που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα διεκπεραιώνονται από το Γραφείο Δημοτολογίου, Ιθαγένειας και Μητρώου, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

Εκλογικοί κατάλογοι

Mεταδημότευση
Κωδικός υπηρεσίας:74 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών
Κωδικός υπηρεσίας:175 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος
Κωδικός υπηρεσίας:57 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
Κωδικός υπηρεσίας:177 Δείτε την υπηρεσία →
Διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
Κωδικός υπηρεσίας:176 Δείτε την υπηρεσία →
Mεταδημότευση
Κωδικός υπηρεσίας:74 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών
Κωδικός υπηρεσίας:175 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος
Κωδικός υπηρεσίας:57 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
Κωδικός υπηρεσίας:177 Δείτε την υπηρεσία →
Διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
Κωδικός υπηρεσίας:176 Δείτε την υπηρεσία →

Διόρθωση / Αλλαγή Στοιχείων

Διόρθωση κυρίου ονόματος
Κωδικός υπηρεσίας:70 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
Κωδικός υπηρεσίας:22 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου
Κωδικός υπηρεσίας:21 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή επωνύμου
Κωδικός υπηρεσίας:182 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή κυρίου ονόματος
Κωδικός υπηρεσίας:181 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή θρησκεύματος
Κωδικός υπηρεσίας:183 Δείτε την υπηρεσία →
Διόρθωση επωνύμου
Κωδικός υπηρεσίας:178 Δείτε την υπηρεσία →
Διόρθωση πατρωνύμου ή μητρωνύμου
Κωδικός υπηρεσίας:179 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας
Κωδικός υπηρεσίας:184 Δείτε την υπηρεσία →
Διόρθωση κυρίου ονόματος
Κωδικός υπηρεσίας:70 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
Κωδικός υπηρεσίας:22 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου
Κωδικός υπηρεσίας:21 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή επωνύμου
Κωδικός υπηρεσίας:182 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή κυρίου ονόματος
Κωδικός υπηρεσίας:181 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή θρησκεύματος
Κωδικός υπηρεσίας:183 Δείτε την υπηρεσία →
Διόρθωση επωνύμου
Κωδικός υπηρεσίας:178 Δείτε την υπηρεσία →
Διόρθωση πατρωνύμου ή μητρωνύμου
Κωδικός υπηρεσίας:179 Δείτε την υπηρεσία →
Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας
Κωδικός υπηρεσίας:184 Δείτε την υπηρεσία →

Μητρώα Αρρένων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:125 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό μη εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:168 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφή ανηλίκου στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:173 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφή ενηλίκου στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:172 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφή στα μητρώα αρρένων αλλοδαπού άρρενος υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς
Κωδικός υπηρεσίας:185 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:125 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό μη εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:168 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφή ανηλίκου στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:173 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφή ενηλίκου στα μητρώα αρρένων
Κωδικός υπηρεσίας:172 Δείτε την υπηρεσία →
Εγγραφή στα μητρώα αρρένων αλλοδαπού άρρενος υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς
Κωδικός υπηρεσίας:185 Δείτε την υπηρεσία →

Πιστοποιητικά

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Κωδικός υπηρεσίας:127 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό γέννησης
Κωδικός υπηρεσίας:124 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό εντοπιότητας
Κωδικός υπηρεσίας:126 Δείτε την υπηρεσία →
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για τέκνα έως 12 ετών)
Κωδικός υπηρεσίας:128 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
Κωδικός υπηρεσίας:171 Δείτε την υπηρεσία →
Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή
Κωδικός υπηρεσίας:170 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Κωδικός υπηρεσίας:127 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό γέννησης
Κωδικός υπηρεσίας:124 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό εντοπιότητας
Κωδικός υπηρεσίας:126 Δείτε την υπηρεσία →
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για τέκνα έως 12 ετών)
Κωδικός υπηρεσίας:128 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
Κωδικός υπηρεσίας:171 Δείτε την υπηρεσία →
Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή
Κωδικός υπηρεσίας:170 Δείτε την υπηρεσία →