Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Διόρθωση / Αλλαγή Στοιχείων | Κωδικός υπηρεσίας: 22

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας


 Τι χρειάζομαι ;

 1. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης

 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)

 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης - βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης

 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα

 5. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)

 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων

 

 Τρόπος κατάθεσης

 • Αυτοπροσώπως σε:

  -  Γραφείο Δημοτολογίου

   εναλλακτικά

  - Αίτηση σε ΚΕΠ 

 • info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

  Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

  Αρχεία

  1. Αίτηση