Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 155

Έκδοση παραβόλου


Περιγραφή

Η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) μέσω των ΚΕΠ. Σε αυτή την ενότητα αναφέρεται ο τρόπος που υποβάλλεται η αίτηση και εκδίδεται ο κωδικός πληρωμής.

 

 Τι χρειάζομαι για την έκδοση;

Για έκδοση από ΚΕΠ:

  1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας για την απόδειξη ταυτότητας

  2. Στην περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτηση μέσω εκπροσώπου απαιτείται η επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

  3. Να γνωρίζει ο αιτών τον κωδικό τύπο του παραβόλου (Φορέας/Κατηγορία/Τύπος) (1)

  4. Στην περίπτωση που ο αιτών ζητά την έκδοση παραβόλου μεταβλητού  ποσού υποδεικνύει με αποκλειστική του ευθύνη το ποσό το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής

  5. Υποχρεωτικά ΑΦΜ για όσους συναλλασσόμενους διαθέτουν.

  6. Το πεδίο ""πρόσθετα στοιχεία"" που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Φορέα.

Για έκδοση ηλεκτρονικά:

Μπείτε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και ακολουθήστε τη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο