Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Γενικά Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 141

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (κλάδεμα ή κοπή δέντρων)


Περιγραφή

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δημότη η αιτιολογημένη υποβολή του αιτήματος, ανάλογα με τις κατά περίπτωση περιστάσεις ως προς την ανάγκη συντήρησης του αστικού πρασίνου. Συντήρηση του αστικού πρασίνου (δενδροστοιχίες, πάρκα, άλση, κλπ).

 

Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Ωστόσο αν αιτείται κοπή (οριστική αφαίρεση) δένδρου, θα πρέπει το αίτημα να συνοδεύεται από πιστοποιητικά προκειμένου να εξετασθεί από την αρμόδια επιτροπή του δήμου η συνάφεια μεταξύ της θέσης του δένδρου και της επικαλούμενης βλάβης που η θέση του προκαλεί.

Παράδειγμα: Αν προκαλείται βλάβη σε ιδιοκτησία (πχ παρακείμενο τοιχίο) βεβαίωση από μηχανικό.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς  TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Μέσω email στο d-perivallon@chania.gr

  3. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Αν πρόκειται για κλάδεμα εντός της κλαδευτικής περιόδου, προγραμματίζεται το συντομότερο. Σε περίπτωση αιτήματος για κοπή δένδρου, απαιτείται κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας Πρασίνου, εισήγηση της Επιτροπής Πρασίνου και στη συνέχεια λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αρχεία

  1. Αίτηση