Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Παράπονα - Καταγγελίες

Παράπονα - Καταγγελίες


Επιλέξτε από τα παρακάτω για να υποβάλλετε ένα παράπονο - καταγγελία, το οποίο θα πρωτοκολληθεί , θα προωθηθεί αυτόματα στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία και θα λάβετε απάντηση μέσω του email που έχετε δηλώσει. Για επιπλέον αιτήματα απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς TaxisNet της ΓΓΠΣ ή τους κωδικούς πρόσβασης σας από το chania.gr  

Παράπονα - Καταγγελίες για:

Θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος


Θέματα καθαριότητας - αποκομιδής ογκωδών


Aπομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων


Επιδιόρθωση βλάβης στο Δημοτικό Φωτισμό


Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων


Τοποθέτηση ή φθορά πινακίδων σήμανσης


Παράπονα - καταγγελίες για προβλήματα οδοστρώματος(δρόμοι) – πεζοδρομιών και κοινοχρήστων χώρων


Ασύρματα δίκτυα (WiFi hotSpot)


Άλλο Παράπονο - Καταγγελία