Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 38

Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων


Περιγραφή

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από το δήμο βεβαίωση της υπηρεσίας καθαριότητας, ότι θα πραγματοποιεί την αποκομιδή των στερεών αστικών αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία π.χ. μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Τοπογραφικό σχέδιο της με τη θέση της επιχείρησης από Τοπογράφο μηχανικό

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς  TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Μέσω email στο d-perivallon@chania.gr

  3. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Αρχεία

  1. Αίτηση