Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Τέκνο | Κωδικός υπηρεσίας: 58

Δήλωση πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου


Τι χρειάζομαι για την δήλωση

  1. Εκούσια αναγνώριση από το συμβολαιογράφο

  2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου (ενωπίων του ληξιάρχου με ταυτόχρονη παρουσία και των δυο γονέων)

  3. Δήλωση δημοτικότητας (ενωπίων του ληξιάρχου με ταυτόχρονη παρουσία και των δυο γονέων)

  4. Πρόσφατη ( εντός μήνα ) Ληξιαρχική πραξη γέννησης, σε περίπτωση που το παιδί εχει γεννηθεί αλλού (π.χ Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη)

 

Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

 Ληξιαρχείο Δήμου Χανίων

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Αυθημερόν

 

info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς

Αρχεία

  1. Αίτηση