Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 112

Μετακίνηση κάδου


Περιγραφή

Η αίτηση αυτή γίνεται σε περιπτώσεις που ο δημότης ή κάποια επιχείρηση επιθυμεί τη μετακίνηση κάδου αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων από την δημοτική υπηρεσία καθαριότητας.


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

Ωστόσο, αν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι, θα πρέπει το αίτημα να συνοδεύεται από ιατρικό πιστοποιητικό προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου η συνάφεια μεταξύ της θέσης του κάδου και της επικαλούμενης ασθένειας. 

Αντίστοιχα, αν εκκινούν οικοδομικές εργασίες και η θέση του κάδου εμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχη άδεια οικοδομικών εργασιών. 


 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς  TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Μέσω email στο d-perivallon@chania.gr

  3. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης;

Η εξέταση του αιτήματος ακολουθεί στάδια, δηλαδή συνεδρίαση της Επιτροπής Καθαριότητας, εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και λήψη απόφασης από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αιτήματος δεν είναι σταθερός αλλά ποικίλει και εξαρτάται από τον προγραμματισμό συνεδρίασης των προαναφερόμενων επιτροπών. 


info euroΚόστος εκτέλεσης;

Ατελώς

Αρχεία

  1. Αίτηση