Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας | Κωδικός υπηρεσίας: 136

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας αδειών δόμησης ή οικοδομικών αδειών (έναρξη εργασιών κατασκευής μετά την 1-3-2012)


Περιγραφή

Υπηρεσία για την ηλεκτροδότηση/υδροδότηση ακινήτου ή κατασκευής.

Η Υπηρεσία Δόμησης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θεωρεί το έντυπο της Οικοδομικής Αδειας και το αποστέλλει υπηρεσιακά στην ΔΕΗ. Ένα αντίγραφο χορηγειται στον ιδιοκτήτη προκειμένου να το προσκομίσει στην ΔΕΥΑΧ.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Στέλεχος Αδείας σε φωτοτυπία

 2. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και πληρωμένες αμοιβές επίβλεψης
  Το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Δόμησης και το οποίο απαιτεί:
   α. Ολοκλήρωση απαιτούμενων ελέγχων από ελεγκτές δόμησης ανάλογα την κατηγορία έργου
  β. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με Συνοδευτική Τεχνική Έκθεση
  γ. Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών - κατεδαφίσεων

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-poleodomia@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δύο (2) μήνες

 

Αρχεία

 1. Αίτηση