Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας | Κωδικός υπηρεσίας: 93

Eργοταξιακή σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας Αδειών Δόμησης και Ο.Α.


Περιγραφή

Προκειμένου να παρασχεθεί προσωρινή σύνδεση με ΔΕΗ - ΔΕΥΑΧ ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί το ακίνητο. Η Υπηρεσία Δόμησης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θεωρεί το έντυπο της Οικοδομικής Άδειας.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αντίγραφο Πράξης ή Οικοδομικής Άδειας

 

 Τρόπος Κατάθεσης;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Μέσω e-mail στο d-poleodomia@chania.gr

  2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης;

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης;

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος διεκπεραίωσης

Αρχεία

  1. Αίτηση