Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χρήση κοινόχρηστου χώρου | Κωδικός υπηρεσίας: 148

Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ψυγείων και εμπορευμάτων σε περίπτερα


Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Αίτηση - Υπογεγραμμένη
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Απόφαση εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

  3. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου σε ισχύ και άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων (αποφ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161Β΄/23-06-2017)                              

  4. Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (.dwg)με πινακίδα με πλήρη στοιχεία του περιπτέρου, θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα μηχανικού.

 

Τρόπος κατάθεσης

  1. Αυτοπροσώπως.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ανάλογα με τη ζώνη πόλεως.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Αρχεία

  1. Έντυπο Αίτησης