Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 39

Βεβαίωση αποκομιδής εγκαταλελειμμένου οχήματος


Περιγραφή

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται, στον ιδιοκτήτη του οχήματος σε περιπτώσεις που αυτός έχει παρανόμως εγκαταλείψει το όχημα σε δημόσιο χώρο για περισσότερο από το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα και η αρμόδια δημοτική υπηρεσία το έχει περισυλλέξει ως εγκαταλελειμμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2006.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση υπογεγραμμένη
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Στοιχεία για την ακριβή θέση του εγκαταλελειμμένου οχήματος (οδός – περιοχή), το έτος εγκατάλειψης, τα χαρακτηριστικά του οχήματος (αριθμός πλαισίου, τύπος οχήματος, χρώμα κι αν έφερε ή όχι το όχημα πινακίδες κυκλοφορίας κατά το χρόνο εγκατάλειψης).  - Από τον ιδιοκτήτη του οχήματος

 

 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς  TaxisNet)
    Είσοδος →

  2. Μέσω email στο d-perivallon@chania.gr

  3. Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης;

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών

 

info euroΚόστος εκτέλεσης;

Ατελώς

 

Αρχεία

  1. Αίτηση