Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 153

Συμβουλευτικός σταθμός


Περιγραφή

To Γραφείο Συμβουλευτικού Σταθμού και Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για:

Δράσεις στην Κοινότητα

Μια από τις κύριες δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι οι δράσεις στην κοινότητα.

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται είτε από το προσωπικό του Συμβουλευτικού Σταθμού (Ψυχολογοι ,Κοινωνικοί λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας) είτε σε συνεργασία με το υγειονομικό προσωπικό των ΚΑΠΗ , είτε σε συνεργασία με Φορείς και Υπηρεσίες του Δήμου.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αγωγής υγείας και συμβουλευτικής προς την κοινότητα τους Συμβουλευτικού Σταθμού η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης είναι παρούσα σε δημόσιους χώρους ή Δομές .

Οι Δράσεις και προγράμματα προς την Κοινότητα αφορούν σε :

 1. Προγράμματα ενημέρωσης και συμβουλευτικής
  Έχουν σκοπό να προάγουν την ποιότητα ζωής των ομάδων στόχου, την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και την ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, καθώς και την προστασία των ευπαθών κοινωνικά ομάδων εξασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική συνοχή. Οι στόχοι των προγραμμάτων είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας η προαγωγή της ψυχικής υγείας ,η διασφάλιση και ενίσχυση της υγείας και της συναισθηματικής ευεξίας.

 2. Προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας
  Έχουν σκοπό την προάσπιση, βελτίωση, και την προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών /-τριών ,αφενός με την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους και την κριτική σκέψη τους αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος τους. Συγκεκριμένα τα προγράμματα αφορούν:

Ομάδες στόχου προγραμμάτων: Οικογένεια, γυναίκες, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νέοι, ηλικιωμένοι και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού .

Το αντικείμενο του Συμβουλευτικού Σταθμού και της Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού , Επισκεπτών υγείας και Νοσηλευτών.

 

Δράσεις με ομάδες

Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε ομάδες ατόμων, με σκοπό την ενημέρωση συμβουλευτική και στήριξη των ομάδων στόχου.

Οι στόχοι των προγραμμάτων είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η διασφάλιση και ενίσχυση της υγείας και της συναισθηματικής ευεξίας.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα αφορούν σε συναντήσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε οργανωμένες ομάδες και αφορούν σε θέματα :

 1. Την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

 2. Την Ευαισθητοποίηση στην αναπηρία

 3. Την Ευαισθητοποίηση στην διαφορετικότητα

 4. Συναισθηματική αγωγή

 5. Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης & Ενδυνάμωσης Γονέων.

 6. Ομάδες τρίτης ηλικίας “Μεγαλώνων αλλιώς”

 7. Ομάδες (διαταραχές διάθεσης,αυτογνωσίας)

 8. Τον Κοινωνικό Αποκλεισμό-Ίσες ευκαιρίες

 9. Την ισότητα των δυο φύλων

 10. Διαχείριση του θυμού

 11. Επικοινωνία

 12. Άγχος

 13. Εφηβεία

Οι ομάδες στόχου προγραμμάτων είναι : Οικογένεια , γυναίκες , μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νέοι ηλικιωμένοι και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 

Δράσεις με άτομα

 1. Στήριξη και συμβουλευτική με υποδοχή, εκτίμηση κατάστασης, παρακολούθηση, ενημέρωση και παραπομπή ή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

 2. Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε δημότες χωρίς οικονομική επιβάρυνση

 3. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις όπως:
  • Ατομική
  • Οικογενειακή
  • Θεραπεία ζεύγους
  • Παιδιών και εφήβων

 4. Πρόγραμμα συμβουλευτικής και στήριξης μαθητών και γονέων Α' θμιας και Β' θμιας εκπαίδευσης.

 5. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσχολικής αγωγής και παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους Παιδικούς σταθμούς και πιο συγκεκριμένα:
  • Συνεργάζεται με το παιδαγωγικό προσωπικό των σταθμών με το οποίο βρίσκεται σε τακτική επαφή και πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες ώστε να προλαμβάνει, εντοπίζει και αναγνωρίζει προβλήματα των παιδιών, ή να τα παραπέμπει σε κατάλληλη υπηρεσία όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Επισημαίνει προβλήματα, βοηθά την οικογένεια να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, εντοπίζοντας τις αιτίες. Υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και φέρνει σε επαφή παιδιά και γονείς με διάφορους εξειδικευμένους φορείς.
  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Εκτιμά και παρέχει Βεβαίωση Κοινωνικών Κριτηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΚΟΙΠΠ για εγγραφές παιδιών με κοινωνικά κριτήρια.
  • Συμμετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης εγγραφής παιδιών με αναπηρία στους παιδικούς σταθμούς.

Επικοινωνία

 Διεύθυνση: Πάροδος Κανεβάρο 24-28

 Τηλέφωνο: 28210-54650

 Email: simbstathmosk@gmail.com