Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Δόμηση & Εργασίες | Κωδικός υπηρεσίας: 92

Εργασίες μικρής κλίμακας


Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΕΕ.
Είσοδος →