Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

ΚΕΠ

Παρακάτω θα βρείτε υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ.

Επικοινωνία

Επικοινωνία με τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων
Κωδικός υπηρεσίας:160 Δείτε την υπηρεσία →
Επικοινωνία με τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων
Κωδικός υπηρεσίας:160 Δείτε την υπηρεσία →

Αιτήματα

Έκδοση ΑΜΚΑ
Κωδικός υπηρεσίας:158 Δείτε την υπηρεσία →
Έκδοση παραβόλου
Κωδικός υπηρεσίας:155 Δείτε την υπηρεσία →
Έκδοση ψηφιακής υπογραφής
Κωδικός υπηρεσίας:156 Δείτε την υπηρεσία →
Δελτία μετακίνησης ΑμεΑ
Κωδικός υπηρεσίας:159 Δείτε την υπηρεσία →
Απογραφή στρατευσίμου
Κωδικός υπηρεσίας:157 Δείτε την υπηρεσία →
Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από τα ΚΕΠ
Κωδικός υπηρεσίας:161 Δείτε την υπηρεσία →
Έκδοση ΑΜΚΑ
Κωδικός υπηρεσίας:158 Δείτε την υπηρεσία →
Έκδοση παραβόλου
Κωδικός υπηρεσίας:155 Δείτε την υπηρεσία →
Έκδοση ψηφιακής υπογραφής
Κωδικός υπηρεσίας:156 Δείτε την υπηρεσία →
Δελτία μετακίνησης ΑμεΑ
Κωδικός υπηρεσίας:159 Δείτε την υπηρεσία →
Απογραφή στρατευσίμου
Κωδικός υπηρεσίας:157 Δείτε την υπηρεσία →
Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από τα ΚΕΠ
Κωδικός υπηρεσίας:161 Δείτε την υπηρεσία →