Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Βεβαιώσεις & Αντίγραφα | Κωδικός υπηρεσίας: 49

Βεβαίωση συμβιβαστικής ρυμοτόμησης ακινήτου


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν

  2. Τίτλοι ιδιοκτησίας

 

 Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως σε:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος εκτέλεσης

Ατελώς

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Αρχεία

  1. Αίτηση