Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Διόρθωση / Αλλαγή Στοιχείων | Κωδικός υπηρεσίας: 184

Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας


Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.

 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο

 

Τρόπος κατάθεσης

 • Αυτοπροσώπως σε:

  -  Γραφείο Δημοτολογίου

   εναλλακτικά

  - Αίτηση σε ΚΕΠ 


 • info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

  Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

  Αρχεία

  1. Αίτηση