Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Στοιχεία και διάνοιξη οδών | Κωδικός υπηρεσίας: 46

Βεβαίωση οριστικοποίησης στάθμης καταστρώματος οδού


Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα

  2. Συμβόλαιο


Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Αυθημερόν.

Αρχεία

  1. Αίτηση