Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 16

Άδεια πολιτικού γάμου για Έλληνες πολίτες


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση

ΑΣε περίπτωση Α’ Πολιτικού Γάμου:

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως).

 1. Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 3. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου) ή Πιστοποιητικό Γέννησης ( για εκείνους που έχουν πάρει Ελληνική Ιθαγένεια ).

 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 5. Δήλωση Προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ( άρθρο 1505 Α. Κ ). Η δήλωση αυτή δίδεται από τον Δήμο κατά την τέλεση του πολιτικού γάμου.

 6. Δικαστική απόφαση σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι (για την έκδοση άδειας και τέλεσης γάμου).

 7. Πρόσφατη Φωτοτυπία ταυτότητας

 8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.) όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Χανίων (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα).

 9. Ηλεκτρονικό Παράβολο ένα για τον κάθε μελλόνυμφο, το οποίο εκδίδετε από την ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου 2386) ή από τα ΚΕΠ και το αποδεικτικό πληρωμής

 10. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα ( για μία ημέρα ) στην οποία θα πρέπει να γίνεται η σωστή αναγραφή στην Ελληνική γλώσσα ( για Αλλοδαπούς στα Ελληνικά-Λατινικά ) των ονομάτων-επωνύμων και ότι άλλο αφορά ονομασία.
  (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

  Το κείμενο της Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
  « Ο/Η.......................................................του………………………. και της .......................... το γένος………….. ................. που γεννήθηκε………………………. ……….( πόλη και χώρα) και κατοικεί…………………………. και ο/η .............................................................του…. .............. και της ………………………το γένος ........................ που γεννήθηκε………………….( πόλη και χώρα ) και κατοικεί………………………. πρόκειται να παντρευτούν με Πολιτικό Γάμο στο Δημαρχείo του Δήμου Χανίων»
  (Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.


ΒΣε περίπτωση Β-Γ Πολιτικού Γάμου:

 1. Αίτηση έκδοσης άδειας γάμου
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το Ληξιαρχείο τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου) ή Πιστοποιητικό Γέννησης ( για αυτούς που έχουν πάρει Ελληνική Ιθαγένεια ).

 3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με στοιχεία διαζυγίου ή θανάτου σε περίπτωση χηρείας και να φαίνονται οι προηγούμενοι σύζυγοι )

 4. Δήλωση Προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ( άρθρο 1505 Α. Κ ) (δίδεται από τον Δήμο)

 5. Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη Γάμου με στοιχεία Διαζυγίου για τους διαζευγμένους

 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας

 7. Πρόσφατη Φωτοτυπία ταυτότητας

 8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.) όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Χανίων (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι και να αφορούν τον αιτούντα).

 9. Ηλεκτρονικό Παράβολο ένα για τον κάθε μελλόνυμφο, το οποίο εκδίδετε από την ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών www.gsis.gr (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου 2386 ) ή από τα ΚΕΠ και το αποδεικτικό πληρωμή.

 10. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα στην οποία θα πρέπει να γίνεται η σωστή αναγραφή στην Ελληνική γλώσσα ( για Αλλοδαπούς στα Ελληνικά –Λατινικά ) των ονομάτων-επωνύμων και ότι άλλο αφορά ονομασία. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

  Το κείμενο της Δημοσίευσης της αγγελίας του γάμου έχει ως εξής:
  « Ο/Η................................................... …….του...........................και της ..............................το γένος ............................. που γεννήθηκε …………………….... και κατοικεί ………………………. και ο/η ....................................................... του ....................... και της .............................. το γένος .....................................που γεννήθηκε........................και κατοικεί ……………………... πρόκειται να παντρευτούν με Πολιτικό Γάμο στο Δημαρχείo του Δήμου Χανίων»
  (Σημ. : Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο ο Δήμος τέλεσης αυτού).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πολιτικών Γάμων στον Δήμο Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Παράβολο 15€ ανά σύζυγο.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα (πρωτότυπα) σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείμενο, από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων).

Επίσημη μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Επίσημη μετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειμένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά με τόνο στα ονοματεπώνυμα, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.Δ.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες."

Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα (πρωτότυπα) σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης APOSTILLE για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο (πρωτότυπο) κείμενο, από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων).

Επίσημη μετάφραση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

Επίσημη μετάφραση των ξένων (πρωτότυπων) κειμένων σε Ελληνικά και σε Λατινικά με τόνο στα ονοματεπώνυμα, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου), εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.Δ.3026/1954( 235 Α’ ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Οι επικυρώσεις των ξένων πιστοποιητικών, εγγράφων, κειμένων κτλ γίνονται επί των πρωτοτύπων και όχι σε φωτοτυπίες."

Αρχεία

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΑΘ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΘΘ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ - ΑΑ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Β' Γάμου
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Γ' Γάμου
 7. Αίτηση Έκδοσης Άδειας