Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Εκλογικοί κατάλογοι | Κωδικός υπηρεσίας: 57

Αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος


 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Αίτηση με την οποία αιτείται αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Οποιοδήποτε πρόσφατο έγγραφο αποδεικνύει την νέα Διεύθυνση Κατοικίας του δημότη (ενδεικτικά λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ), εκκαθαριστικό Εφορίας, κλπ).

 

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως σε:

-  Γραφείο Δημοτολογίου

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Αυθημερόν

Αρχεία

  1. Αίτηση