Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Κατασκευή, συντήρηση, απότμηση | Κωδικός υπηρεσίας: 76

Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου / εισόδου-εξόδου / κυκλοφοριακής σύνδεσης


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info timeΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info euroΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Αρχεία

  1. Αίτηση