Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Ληξιαρχείο

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες σχετικές με το Ληξιαρχείο. Οι υπηρεσίες που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα διεκπεραιώνονται από το Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Γενική Ληξιαρχική Πράξη

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως - γάμου - συμφώνου συμβίωσης - θανάτου
Κωδικός υπηρεσίας:109 Δείτε την υπηρεσία →
Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
Κωδικός υπηρεσίας:71 Δείτε την υπηρεσία →
Μεταβολή ιθαγένειας αλλοδαπού
Κωδικός υπηρεσίας:189 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως - γάμου - συμφώνου συμβίωσης - θανάτου
Κωδικός υπηρεσίας:109 Δείτε την υπηρεσία →
Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
Κωδικός υπηρεσίας:71 Δείτε την υπηρεσία →
Μεταβολή ιθαγένειας αλλοδαπού
Κωδικός υπηρεσίας:189 Δείτε την υπηρεσία →

Γάμος - Σύμφωνο Συμβίωσης - Διαζύγιο

Δήλωση γάμου
Κωδικός υπηρεσίας:52 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση διαζυγίου
Κωδικός υπηρεσίας:55 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση συμφώνου συμβίωσης
Κωδικός υπηρεσίας:61 Δείτε την υπηρεσία →
Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης που τέλεσε γάμο προ της 18/2/1983
Κωδικός υπηρεσίας:25 Δείτε την υπηρεσία →
Λύση συμφώνου συμβίωσης
Κωδικός υπηρεσίας:188 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση γάμου
Κωδικός υπηρεσίας:52 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση διαζυγίου
Κωδικός υπηρεσίας:55 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση συμφώνου συμβίωσης
Κωδικός υπηρεσίας:61 Δείτε την υπηρεσία →
Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης που τέλεσε γάμο προ της 18/2/1983
Κωδικός υπηρεσίας:25 Δείτε την υπηρεσία →
Λύση συμφώνου συμβίωσης
Κωδικός υπηρεσίας:188 Δείτε την υπηρεσία →

Τέκνο

Δήλωση γέννησης
Κωδικός υπηρεσίας:54 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση πράξης υιοθεσίας
Κωδικός υπηρεσίας:60 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Δήλωση πράξης ονοματοδοσίας
Κωδικός υπηρεσίας:59 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου
Κωδικός υπηρεσίας:58 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Δήλωση βάπτισης
Κωδικός υπηρεσίας:51 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση γέννησης
Κωδικός υπηρεσίας:54 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση πράξης υιοθεσίας
Κωδικός υπηρεσίας:60 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Δήλωση πράξης ονοματοδοσίας
Κωδικός υπηρεσίας:59 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση πράξης εκούσιας αναγνώρισης τέκνου
Κωδικός υπηρεσίας:58 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Δήλωση βάπτισης
Κωδικός υπηρεσίας:51 Δείτε την υπηρεσία →

Θάνατος

Δήλωση θανάτου
Κωδικός υπηρεσίας:164 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Έκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από Γραφείο Τελετών)
Κωδικός υπηρεσίας:150 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Έκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από συγγενή)
Κωδικός υπηρεσίας:149 Δείτε την υπηρεσία →
Δήλωση θανάτου
Κωδικός υπηρεσίας:164 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Έκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από Γραφείο Τελετών)
Κωδικός υπηρεσίας:150 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Έκδοση άδειας ταφής σε Δημοτικό Κοιμητήριο (υποβολή από συγγενή)
Κωδικός υπηρεσίας:149 Δείτε την υπηρεσία →