Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση

Εμπορική Δραστηριότητα

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα. Στην πλειονότητά τους οι υπηρεσίες αυτές διεκπεραιώνονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ δύο υπηρεσίες διεκπεραιώνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων ως 50 κ.εκ. και ποδηλάτων
Κωδικός υπηρεσίας:11 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. Νομος 4442/16
Κωδικός υπηρεσίας:41 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια συστεγαζόμενης επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. και ποδηλάτων
Κωδικός υπηρεσίας:20 Δείτε την υπηρεσία →
Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Κωδικός υπηρεσίας:26 Δείτε την υπηρεσία →
Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας κλειστού & υπαίθριου παιδότοπου
Κωδικός υπηρεσίας:33 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια εγκατάστασης εκδιδόμενου επ' αμοιβή προσώπου
Κωδικός υπηρεσίας:3 Δείτε την υπηρεσία →
Αδεια λειτουργίας αμιγούς ή μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Κωδικός υπηρεσίας:10 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια λειτουργίας κλειστού και υπαίθριου παιδότοπου
Κωδικός υπηρεσίας:12 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Κωδικός υπηρεσίας:13 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων ως 50 κ.εκ. και ποδηλάτων
Κωδικός υπηρεσίας:11 Δείτε την υπηρεσία →
Βεβαίωση εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. Νομος 4442/16
Κωδικός υπηρεσίας:41 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια συστεγαζόμενης επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. και ποδηλάτων
Κωδικός υπηρεσίας:20 Δείτε την υπηρεσία →
Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Κωδικός υπηρεσίας:26 Δείτε την υπηρεσία →
Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας κλειστού & υπαίθριου παιδότοπου
Κωδικός υπηρεσίας:33 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια εγκατάστασης εκδιδόμενου επ' αμοιβή προσώπου
Κωδικός υπηρεσίας:3 Δείτε την υπηρεσία →
Αδεια λειτουργίας αμιγούς ή μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Κωδικός υπηρεσίας:10 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια λειτουργίας κλειστού και υπαίθριου παιδότοπου
Κωδικός υπηρεσίας:12 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Κωδικός υπηρεσίας:13 Δείτε την υπηρεσία →

Άδειες και Αναγγελίες Επαγγελματιων

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κουρέα - κομμωτή
Κωδικός υπηρεσίας:23 Δείτε την υπηρεσία →
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών & ποδιών
Κωδικός υπηρεσίας:24 Δείτε την υπηρεσία →
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κουρέα - κομμωτή
Κωδικός υπηρεσίας:23 Δείτε την υπηρεσία →
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών & ποδιών
Κωδικός υπηρεσίας:24 Δείτε την υπηρεσία →

Άλλες Άδειες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Άδεια διαφήμισης στα διαφημιστικά πλαίσια
Κωδικός υπηρεσίας:1 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου
Κωδικός υπηρεσίας:5 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης
Κωδικός υπηρεσίας:7 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων
Κωδικός υπηρεσίας:9 Δείτε την υπηρεσία →
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Άδεια διαφήμισης στα διαφημιστικά πλαίσια
Κωδικός υπηρεσίας:1 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου
Κωδικός υπηρεσίας:5 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης
Κωδικός υπηρεσίας:7 Δείτε την υπηρεσία →
Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων
Κωδικός υπηρεσίας:9 Δείτε την υπηρεσία →