Είσοδος      |     

Ενημέρωση

Προκηρύξεις / Διαβουλεύσεις


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων προς κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Ανακοίνωση ειδοποίησης ενδιαφερομένων για την διαδικασία κύρωσης κοινοχρήστου χώρου για τον δρόμο εντός οικισμού "Αργουλιδές" της Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων

Προσλήψεις προσωπικού


ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 1/2024 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας, Πίνακες προσληπτέων, Ονομαστικοί πίνακες και Πίνακες απόρριψης της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2024 του Δήμου Χανίων

Κοινωνικά δίκτυα

Αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα


Ηταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;