Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα | 12/11/2015 03:11

Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Παρακάτω παρουσιάζονται Ευρωπαικά προγράμματα και άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα στα οποία συμμετείχε ο Δήμος Χανίων.

1. Crete TOURnet
2. Campiello
3. Το πρόγραμμα Youthstart (Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ") του Δήμου Χανίων
4. ESPRIT-VENIVA
5. MILLION 20772
6. Πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Σχέδιο "FUTURE"
7. Χανιά ΣΥΝ
8. NOW
9. Horizon
10. Kaleidoskope
11. SMART NETS
12. OMNI
13. AGILE
14. MEETNATURE

15. ERASMUS+ Youth

16. MAYORS ADAPT TWINNING
17. VarCities (HORIZON 2020)