Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Συγχρηματοδοτούμενα έργα

12.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Παρακάτω παρουσιάζονται Ευρωπαικά προγράμματα και άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα στα οποία συμμετείχε ο Δήμος Χανίων.

1. Crete TOURnet
2. Campiello
3. Το πρόγραμμα Youthstart (Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ") του Δήμου Χανίων
4. ESPRIT-VENIVA
5. MILLION 20772
6. Πρόγραμμα Leonardo da Vinci - Σχέδιο "FUTURE"
7. Χανιά ΣΥΝ
8. NOW
9. Horizon «Εναλλακτικά μοντέλα ένταξης και εργασιακής απασχόλησης Α.μ.Ε.Α. με νοητική υστέρηση» 
10. Kaleidoskope
11. SMART NETS
12. OMNI
13. AGILE
14. MEETNATURE
15. ERASMUS+ Youth
16. MAYORS ADAPT TWINNING
17. VarCities (HORIZON 2020)
18. UPARTICIPATE