Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Γενικά επιδόματα | Κωδικός υπηρεσίας: 110

Μείωση/απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ατόμων με αναπηρίες, πολυτέκνων και τριτέκνων)


Περιγραφή

Αφορά όποιον επιθυμεί τη μείωση των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου στην πρώτη κατοικία, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) ή εκατό τις εκατό(100%) και είναι άτομο με αναπηρία, χαμηλό εισόδημα, δικαιούχος κοινωνικού παντοπωλείου ή ΤΕΒΑ.

 

Ποιοι το δικαιούνται;

 1. Για άτομα με αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000 €

 2. Για πολύτεκνους όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000,00 € με 4 τέκνα και 5.000 € για κάθε επιπλέον τέκνο μέχρι του τελικού ύψους των 50.000 €

 3. Για τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000,00 €

 4. Για δημότες – κάτοικους του Δήμου Χανίων οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)text

Για μείωση των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου στην πρώτη κατοικία, σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

 1. Για άτομα με αναπηρίες που έχουν μοναδικό εισόδημα το προνοιακό επίδομα

 2. Για δημότες – κάτοικους του Δήμου Χανίων οι οποίοι είναι ενταγμένοι στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων « Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου »

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 3. Κάρτα τριτεκνίας ή κάρτα πολυτεκνίας κατά περίπτωση
 4. Λογαριασμό δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

 5. Πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής από τον παροχή ηλεκτρικής ενεργείας.

 6. E1 και εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

 7. Βεβαίωση Εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής.

 9. Βεβαίωση ένταξης στο ΤΕΒΑ

 10. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει στη σύνθεση του άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.


 Τρόπος Κατάθεσης

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση (συνημμένα) στο Πρωτόκολλο, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς