Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Βεβαιώσεις & Αντίγραφα | Κωδικός υπηρεσίας: 2

Άδειας δόμησης - Άδεια νομιμοποίησης


Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΕΕ.
Είσοδος →