Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Χρήση κοινόχρηστου χώρου | Κωδικός υπηρεσίας: 146

Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων από καταστήματα (νέο κατάστημα ή ανανέωση)


Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση - Υπογεγραμμένη (δεν απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή)
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Απόδειξη ταμειακής μηχανής

 3. Τοπογραφική αποτύπωση που να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, καθώς και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης

 4. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Χανίων - Δημοτική Ενημερότητα

 


Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ηλεκτρονική Υποβολή (αυθεντικοποίηση με κωδικούς TaxisNet)
  Είσοδος →

 2. Αυτοπροσώπως.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα & τη ζώνη πόλεως.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Αρχεία

 1. Έντυπο Αίτησης