Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χωρικές Μεταβολές | Κωδικός υπηρεσίας: 77

Εγκριση προσκύρωσης


Περιγραφή

Όταν προκύπτει από το σχέδιο πόλης προσκύρωση δημοτικού ακινήτου ή καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία του.

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση

  1. Αίτηση
    Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

  2. Τίτλοι κυριότητας

  3. Τοπογραφικό εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή στο οποίο θα αναφέρονται οι συντεταγμένες αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας και προσκυρούμενου τμήματος και σε ΕΓΣΑ και στο Σύστημα της Πράξης εφαρμογής - Από ιδιωτικό μηχανικό

    * Τα τοπογραφικά θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή.


 Τρόπος Κατάθεσης

Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος εκτέλεσης

Το κόστος της προσκύρωσης, δηλαδή η αντικειμενική αξία του ακινήτου.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης

Από τέσσερις (4) έως έξι (6) μήνες

Αρχεία

  1. Αίτηση