Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) | Κωδικός υπηρεσίας: 90

Επίδομα στέγασης


Περιγραφή

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

 

 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Έντυπο Συναίνεσης (με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συμπληρωμένα για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και το γνήσιο της υπογραφής για όλους εκτός από τον αιτούντα)

  2. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την υποβολή αίτησης για λήψη του επιδόματος

  3. Λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας με οικιακή παροχή στο όνομα του αιτούντα.

  4. ΙΒΑΝ στο όνομα του αιτούντα (ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος).

  5. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό ω κλπ.)

  6. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, κι εφόσον, στοιχεία της άδειας παραμονής του δεν αντλούνται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε μπορούν να αιτηθούν οι: 1) αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και 3) όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική χορήγηση (και όχι ανανέωση) άδειας διαμονής

  7. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας προσκομίζεται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα)

  8. Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού. (ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας) και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού

  9. Βεβαίωση φοίτησης για ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών στο Κέντρο Κοινότητας μπορεί κατά περίπτωση να χρειάζεται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

 

 Τρόπος κατάθεσης

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στα Κέντρα Κοινότητας, κατόπιν ραντεβού, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά, ή ηλεκτρονικά στο:

https://www.epidomastegasis.gr/pub/Account/Login

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κέντρο Κοινότητας Χανίων 28213-41689

Κέντρο Κοινότητας Σούδας 28213-41688 

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εάν προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά η αίτηση οριστικοποιείται και εγκρίνεται απευθείας.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Την παρακάτω σχετική νομοθεσία:

Νόμος 4659/2020

ΦΕΚ Β - 792/06.03.2020

Για περισσότερες πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΑ ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/