Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 105

Κέντρο Κοινότητας


Προϋπολογισμός /Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.300.063.31 €

Υπεύθυνος πράξης: Πετράκη Αθηνά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

 

Περιγραφή

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας. Το «Κέντρο Κοινότητας» και το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Χανίων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων », στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Κρήτη 2014 – 2020», με έναρξη λειτουργίας την 7η Αυγούστου 2017.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

ΑΥποδοχή - Ενημέρωση – Υποστήριξη των Πολιτών

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας υποδέχονται τους πολίτες, διερευνούν τις ανάγκες τους και τους ενημερώνουν για τις διαθέσιμες παροχές και προγράμματα. Επίσης υποστηρίζουν τους πολίτες για την ένταξη τους στα παρακάτω (συμπλήρωση αιτήσεων, συλλογή δικαιολογητικών).

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

- Επίδομα Στέγασης

- Επίδομα Γέννησης

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και

- Αιτήσεις των Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών

Επιπλέον τους παρέχουν άμεσα ψυχοκοινωνική υποστήριξη όπου είναι εφικτό.


ΒΣυνεργασία και Διασύνδεση με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές

Το Κέντρο Κοινότητας συνεργάζεται με άλλες δομές παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και παραπέμπει ανάλογα τους πολίτες για την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.


ΓΠαροχή υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης

Το Κέντρο Κοινότητας συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης με παροχή εργασιακής συμβουλευτικής, διοργάνωση εκδηλώσεων επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου, με την Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού κ.λ.π.

 

Ποιοι το δικαιούνται;

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι:

- Αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους

- Είναι δικαιούχοι των Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

- Άτομα, οικογένειες και παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας

- Άνεργοι

- Άποροι

- Άστεγοι

- Μετανάστες

- ΑμεΑ

- Άτομα που χρήζουν ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης

 

Επικοινωνία

Κέντρο Κοινότητας Χανίων:
 Κυδωνίας 298
 Τηλ.: 28213-41689 & 28213-41691,
 Email: Kentro-koinotitas-chanion@chania.gr

Κέντρο Κοινότητας Χανίων παράρτημα Σούδας (Ρομά):
 Εθνάρχου Βενιζέλου 6,
 Τηλ.: 28213-41688,
 Email: Kentro-koinotitas-chanion@chania.gr

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 07.30-15.30.

 

info iconΧρειάζεται να γνωρίζω

Συγχρόνως τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Σε εθνικό επίπεδο , τα Κέντρα Κοινότητας καλούνται (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1344/Β/19-04-2019) να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.