Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Αιτήματα | Κωδικός υπηρεσίας: 161

Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από τα ΚΕΠ


Περιγραφή

Είτε ηλεκτρονικά, είτε από τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων, μπορείτε να εκδώσετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου

  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

  5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

 

Για έκδοση από τα ΚΕΠ:

Για τους Έλληνες πολίτες είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ή διπλώματος οδήγησης ή διαβατηρίου.

Για τους πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ ή υπηκόους τρίτων χωρών απαιτούνται τα εκάστοτε προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

 

Για έκδοση ηλεκτρονικά:

Με τους κωδικούς σας taxisnet επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia.