Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Κατασκευή, συντήρηση, απότμηση | Κωδικός υπηρεσίας: 6

Άδεια εκσκαφών πεζοδρομίων και ασφαλτικών


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

  1. Σκαρίφημα με τη διαδρομή των εκσκαφών

  2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

  3. Τεχνικές προδιαγραφές για την αποκατάσταση

 Τρόπος κατάθεσης

Αυτοπροσώπως:

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Αρχεία

  1. Αίτηση