Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Δόμηση & Εργασίες | Κωδικός υπηρεσίας: 82

Έλεγχος Ν4495/17 ή Ν.4178/13


 Τι χρειάζομαι για την κατάθεση;

 1. Αίτηση
  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο →

 2. Υπεύθυνη Δήλωση υποδείγματος Εγκ.17/2012

 3. Βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/13 ή Ν.4495/17 και εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου

 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόστιμα των οποίων ζητείται η διαγραφή αφορούν το ακίνητο που έχει υπαχθεί

 5. Πρόσφατο έγγραφο από την ΔΟΥ ή από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων με το ανείσπρακτο βεβαιωθέν ποσό

 6. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού - Από ιδιωτικό μηχανικό

 7. (Για εκτός Σχεδίου Περιοχές) Δασαρχείο ή Βεβαίωση ότι δεν βρίσκεται στον αιγιαλό

 8. (Για κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο) Βεβαίωση ότι δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση

Από Ιδιώτη μηχανικό, και ανα περίπτωση από Δασαρχείο, συμβολαιογράφο, Κτηματική Υπηρεσία από Δ.Ο.Υ. ή Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την διαγραφή κλπ.


 Τρόπος κατάθεσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μέσω e-mail στο d-poleodomia@chania.gr

 2. Αυτοπροσώπως - στην περίπτωση αυτή απαιτείται ραντεβού

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου ή στα Πρωτόκολλα που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου , Ελ.Βενιζέλου , Θερίσου, Κεραμιών, Ν.Κυδωνίας , Σούδας.

 

info euroΚόστος διεκπεραίωσης

Ατελώς.

 

info timeΕκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης

Έως δεκαπέντε (15) ημέρες

Αρχεία

 1. Αιτηση Ν.5 για έλεγχο 4178 ή 4495 2017